Pharbio

Välkommen till Pharbio!

När egenvård är bästa medicinen

Download Flash This site requires Adobe Flash Player 8 to be fully functional.

Mitt i livet och varken tid eller lust att låta mindre vardagsåkommor hindra dig från att göra det du vill?

Med Pharbios egenvårdsprodukter kan du själv behandla tillfälliga sömn- och minnesproblem, stela leder och besvär med vattenkastningen. Du kan också försäkra dig om att få i dig de vitaminer du behöver, liksom det viktiga dagsbehovet av omega-3.

Förutom information om våra produkter, kan du här ta del av tips och råd om vad du själv kan göra – när egenvård är bästa medicinen.

Egenvård är framtiden

Hälsa innefattar förutom generellt en hög grad av livskvalitet även friskvård, egenvård och sjukvård. Minskade resurser för svensk sjukvård, en större medvetenhet om friskvårdens betydelse påverkar kraftigt egenvårdens utveckling. Cederroth arbetar idag inom hälsobegreppets samtliga grenar. I allt större omfattning användes och rekommenderas våra naturläkemedel inom vården. Detta ger ett nytt perspektiv på egenvård där patient/konsument konsulterar medicinskt kunnig personal för lämplig egenvårdsbehandling, sk integrerad egenvård. Cederroth är idag Sveriges ledande företag när det gäller naturläkemedel.

Sedan 1998 är Pharbio Medical ett helägt dotterbolag till Cederroth International. Pharbio är ett svenskt företag som genom modern forskning, tillverkning och kvalitetskontroll förfinar och effektiviserar naturens egna läkande ämnen.
Pharbio, (uttalas 'fárbio'). Namnet är sammansatt av de grekiska orden 'farmaci' som betyder läran om läkemedelsberedning och 'bios' som betyder liv. Med det vill vi lyfta fram att vi arbetar med biomedicinska produkter för egenvård, livskvalitet och - i slutändan - liv.

Traditionell folkmedicin och modern vetenskap

Idéerna till Pharbios preparat kommer ofta från uråldriga kunskaper om medicinalväxter, kunskaper som har gått i arv från generation till generation. Men innan ett preparat hamnar i butikshyllan, vill vi kunna bevisa att det har effekt och är säkert, med moderna vetenskapliga metoder.

Med hjälp av forskningen har vi kunnat tillvarata många naturligt medicinska ämnen och av dem skapat, kliniskt bevisat, säkra och effektiva biologiska mediciner.

Preparaten tillverkas i vår fabrik i Göteborg enligt internationell farmaceutisk standard (GMP). Tillverkningen kontrolleras av Läkemedelsverket och uppfyller samma krav som ställs på läkemedelsindustrin. Aktiva substanser standardiseras och stabiliseras mot nedbrytning. Produkternas kvalitet kontrolleras kontinuerligt i vårt laboratorium med hjälp av moderna analysmetoder.
Idéerna till Pharbios preparat kommer ofta från uråldriga kunskaper om medicinalväxter, kunskaper som har gått i arv från generation till generation.

Vi är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Dessutom exporterar vi till Storbritannien och Baltikum.
All tillverkning sker i vår fabrik i Göteborg enligt de strikta kvalitetsregler som styrs av GMP (Good Manufacturing Practice).